Meldplicht datalekken

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Dit houdt in dat u direct een melding dient te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer er sprake is van een ernstig datalek.

Meer informatie vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Update per 1 januari 2016

Vanaf heden is de update met de tarieven per 1 januari 2016 beschikbaar. U kunt deze vanaf het klantenportaal installeren.

De update is tevens per CD verstuurd.

Uitfaseren van de 2007-2008-webservices door de SBV-Z

In december 2014 zijn er met SBV-Z versie 8.0 nieuwe webservices geïntroduceerd: de 2014 webservices. Sinds december 2014 werkt Robadent met deze nieuwe webservices. Het geplande uitfaseren van de 2007- en 2008-webservices zal daarom niet van invloed zijn op de BSN functionaliteiten in Robadent.